Sonett-Forum

Normale Version: Spätes Edo und Moderne
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Spätes Edo und Moderne

Unterforen:

 1. Kobayashi Issa

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Yosa Buson: furuike no (0 Antworten)
 2. Fukuda Chiyo-ni: hito ashi ni (0 Antworten)
 3. Taneda Santôka: Somokuto 101 炎天のはてもなく蟻の行列 (0 Antworten)
 4. Kawabata Boosha: 和尚また徳利さげくる月の夜 (0 Antworten)
 5. Naitoo Meisetsu: umakata no (0 Antworten)
 6. Tagami Kikusha: tsuki o kasa ni kite (0 Antworten)
 7. Taneda Santôka: Somokuto 015 山の奥から繭負うて来た (0 Antworten)
 8. Fukuda Chiyo-ni: shiragiku ya (0 Antworten)
 9. Yosa Buson: waga hone no (0 Antworten)
 10. Taneda Santôka: Somokuto 106 郵便屋さん (0 Antworten)
 11. Yosa Buson: yama kurete (0 Antworten)
 12. Taneda Santôka: Somokuto 013 / 014 (0 Antworten)
 13. Yamamoto Ryokan: taorureba (0 Antworten)
 14. KI’IN: kōsaku no (0 Antworten)
 15. Taneda Santôka: Somokuto 110 すわれば風がある秋の雑草 (0 Antworten)
 16. ŌSHIMA RYŌTA: owarete wa (8 Antworten)
 17. Masaoka Shiki: furusato ya (0 Antworten)
 18. Taneda Santôka: Somokuto 109 よい宿でどちらも山で前は酒屋で (0 Antworten)
 19. Fukuda Chiyo-ni: hatsu yuki ya (0 Antworten)
 20. Ueda Akinari: sakura, sakura! (0 Antworten)
 21. Masaoka Shiki: jōbutso ya (0 Antworten)
 22. Inoue Aa: izakaya ni (0 Antworten)
 23. Gochiku: nagaki yo ya (0 Antworten)
 24. Yosa Buson: kusa kasumi (0 Antworten)
 25. Shinohara Hosaku: Shin-shin to (0 Antworten)
 26. Iga Manko: ta no heri no (0 Antworten)
 27. Hagiwara Sakutaro: gogatsu nobori (0 Antworten)
 28. Yosa Buson: Kura narabu (2 Antworten)
 29. Arii Shokyu-Ni: hito shizuku (0 Antworten)
 30. Yosa Buson: Tsurigane ni (1 Antwort)
 31. Fukuda Chiyo-ni: miagari ni (0 Antworten)
 32. Fukuda Chiyo-ni: chanohana ya (0 Antworten)
 33. Yamamoto Ryokan: Yo no naka wa (0 Antworten)
 34. Taneda Santôka: Somokuto 054 いただいて足りて一人の箸をおく (0 Antworten)
 35. Murakami Kijo: harusame ya (0 Antworten)
 36. Yosa Buson: Sumizumi ni (5 Antworten)
 37. Shinohara Hosaku: runpen no (0 Antworten)
 38. Fukuda Chiyo-ni: chōchō ya (2 Antworten)
 39. Shinohara Hosaku: runpen ni (0 Antworten)
 40. Taneda Santôka: Somokuto 031 どうしようもないわたしが歩いてゐる (0 Antworten)
 41. Taneda Santôka: Somokuto 001 松はみな枝垂れて南無観世音 (0 Antworten)
 42. Masaoka Shiki: nowaki no yo (0 Antworten)
 43. Fukuda Chiyo-ni: tsukikage mo (0 Antworten)
Referenz-URLs