Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vondel, Joost v. d.: Sonnet op den Sophompaneas van den Heer Hvgo de Groot
#1
De groote Hvigh de Groot, tot eer en staet verheven,
Terwijl zijn lichaem wordt gederft in 't vaderlandt,Vs.
Doch niet de eedle geest, en 't ongemeen verstandt,
Dat met een staêge ren het aerdtrijck zal omzweven,
Dit doet, in Roomse tael, den kuischen Ioseph leven,
En leert hoe dat een ziel in deughd gezult de schandt
En eer der wereld acht, hoe Gods beleyt en handt
Zijn volck verquickt in noot, en, nae druck, vreughd kan geven.
Dat nu een zinrijck breyn zoo geestigh heeft vertaelt
10In zielontsteeckend' dicht, dat als een zonne straelt
In 't hart der geenen die de Poësy beminnen,
Dies smaeckt mijn ziel met lust vergode leckerny,
En wenst de hooge lof te roemen na waerdy
Van Phoebus en zijn zoon, met pen, tong, hart, en zinnen.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste